Asociace malého fotbalu české republiky

Od středy 14. 10. 2020 musí být přerušeny všechny soutěže a akce malého fotbalu v ČR

13. 10. | 20

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření se, s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod., mj. zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnějších prostorech. Přičemž se zákaz podle výše zmíněného bodu výslovně vztahuje také na sportovní akce, což samozřejmě znamená také dočasný konec všech soutěží a akcí malého fotbalu v ČR.

Celé znění Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf

V případě jakýchkoliv změn, či rozvolnění těchto opatření vás budeme neprodleně informovat. Do té doby přejeme všem hlavně pevné zdraví a co nejklidnější přečkání této nepříjemné situace.

Další články

< předchozí strana | následující strana >
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50