Organizační struktura

Na vrcholu organizační struktury Asociace malého fotbalu České republiky stojí valná hromada. Jde o nejvyšší orgán, který určuje směřování asociace. Tvoří ji aktuálně zástupci sedmnácti oblastních svazů, kteří při volební valné hromadě vybírají představitele asociace a také schvalují zásadní změny v jejím fungování.

Valná hromada 2021Valná hromada 2021

Pod valnou hromadou následuje v Asociaci malého fotbalu správní rada, která vykonává mezi valnými hromadami pravomoc nejvyššího orgánu. Je tvořena prezidentem, viceprezidentem a třemi členy správní tady. Bývá volena na pětileté funkční období a udává strategii, kterou se organizace řídí v duchu jejích stanov.

V roce 2021 se prezidentem Asociace malého fotbalu stal Matěj Horn, viceprezidentem je Pavel Majer, členy správní rady jsou pak Filip Juda, Petr Brejla a Aleš Janeček. Na činnost správní rady dohlíží dozorčí a revizní komise, kterou tvoří předseda a dva její členové.

Prezident AMF ČR Matěj HornPrezident AMF ČR Matěj Horn

Dále v hierarchii následuje výkonná složka, kterou sestavuje a řídí CEO. Výkonná složka naplňuje svojí činností strategii Asociace malého fotbalu České republiky. Pozici CEO zastává Jan Pinkava, který je rovněž IT a marketingový ředitel. Jeho nejbližšími spolupracovníky jsou ředitelé jednotlivých oddělení: sportovně-technický ředitel, obchodní ředitel, finanční ředitel, ředitel mládeže a rozvoje.

CEO AMF ČR Jan PinkavaCEO AMF ČR Jan Pinkava

Za fungování a rozvoj soutěží malého fotbalu na celostátní úrovni zodpovídá sportovně-technický ředitel Petr Brejla. Mimo jiné řídí Superligu malého fotbalu, Český národní pohár, ale na starosti má také rozhodčí, trenéry nebo reprezentační výběry.


Organizační struktura Asociace malého fotbalu ČR.Organizační struktura Asociace malého fotbalu ČR.