Oblastní svazy

Oblastní svazy
Blanensko
Blansko, Česká Republika
Brno
Brno, Česká Republika
Havlovice
Havlovice, Česká Republika
Jihlava
Jihlava, Česká Republika
Kolín
Kolín, Česká Republika
Liberec
Liberec, Česká Republika
Litomyšl
Litomyšl, Česká Republika
Most
Most, Česká Republika
Olomouc
Olomouc, Česká Republika
Ostrava
Ostrava, Česká Republika
Pardubice
Pardubice, Česká Republika
Plzeň
Plzeň, Česká Republika
Praha - PKFL
Praha, Česká Republika
Praha - PSMF
Praha, Česká Republika
Příbram
Příbram, Česká Republika

Seznam svazů

Blanensko

Blansko, Česká Republika

Brno

Brno, Česká Republika

Havlovice

Havlovice, Česká Republika

Jihlava

Jihlava, Česká Republika

Kolín

Kolín, Česká Republika

Liberec

Liberec, Česká Republika

Litomyšl

Litomyšl, Česká Republika

Most

Most, Česká Republika

Olomouc

Olomouc, Česká Republika

Ostrava

Ostrava, Česká Republika

Pardubice

Pardubice, Česká Republika

Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s.

Plzeň

Plzeň, Česká Republika

Praha - PKFL

Praha, Česká Republika

Praha - PSMF

Praha, Česká Republika

Příbram

Příbram, Česká Republika