Strategie

Strategický plán je dokument, který shrnuje zásadní body, jichž chce Asociace malého fotbalu České republiky dosáhnout v určitém časovém období. Aktuální byl sestaven pro roky 2020 až 2025. V tomto šestiletém cyklu si Asociace malého fotbalu ČR stanovila několik hlavních cílů, které povedou k ještě většímu rozvoji a propagaci sportu se třetí největší členskou základnou v České republice. Strategie slouží k vytvoření řídících standardů asociace, vyšší efektivnosti práce a vytvoření finanční nezávislosti organizace. Pro toto šestileté období obsahuje strategický plán asociace šest cílů. 

První a nejdůležitější z nich rozvoj členské základny: jedná se o zapojení existujících soutěží nebo svazů do struktur oblastních svazů a asociace, podporu vzniku nových lig a svazů nebo zavedení republikových soutěží mládeže s propojením na celostátní ligu, což se už podařilo vznikem Superligy malého fotbalu do 23 let. Dále jde o vznik a rozvoj veteránských, ženských nebo firemních soutěží a také vytvoření informačního systému a mobilní aplikace Asociace malého fotbalu ČR.

Druhý strategický cíl se týká rozvoje produktů asociace, které se dělí na tři hlavní části: české reprezentační týmy, Superligu malého fotbalu a Český národní pohár.

Třetí strategický cíl je personální zajištění asociace, který zahrnuje tvorbu organizační struktury, systému pravidel komunikace s oblastními svazy nebo vyhledávání externích pracovníků, studentů a dobrovolníků včetně vytvoření kanálu vnitřní komunikace za účelem zlepšení efektivity práce.

Čtvrtý cíl se týká podpory a rozvoje oblastních svazů, ať už jde o finanční a materiální zajištění jejich činnosti, vytvoření systému poradenství s dotačními tituly nebo metodiky pro propagaci, organizaci a rozvoj oblastních svazů či zakládání nových oblastních svazů. 

Pátým cílem je rozvoj infrastruktury a zahrnuje spolupráci s FAČR na realizaci společných sportovních ploch, podporuje vyhledávání příležitostí pro obnovu nebo novou výstavbu sportovišť vhodných pro malý fotbal, včetně financování. Jeho součástí je také podpora výstavby sídla a národního stadionu malého fotbalu v Brně.

Poslední šestý strategický cíl se zaměřuje na podporu obchodu a marketingu. Mezi stěžejní úkoly patří uzavření mediálních partnerství, zkvalitnění obsahu a aktivity na sociálních sítích, zajištění pravidelného výsledkového servisu nebo získání pracovníků či agentury pro obchodní aktivity, sponzoring a partnerství nebo k získávání dotací a grantů.