Černá Hora hostila valnou hromadu Asociace malého fotbalu České republiky

10/04/2022, 21:27Malý FotbalAutor: Jaroslav Kára

Černá Hora – Schvalování rozpočtu, smlouva s novým dodavatelem sportovního vybavení, ale také představení projektu superligového stadionu byly body zasedání valné hromady Asociace malého fotbalu České republiky, které v sobotu 9. dubna hostila Černá Hora.

Bezmála šest hodin trvalo rokování nad dvaceti body programu, který každoroční valná hromada tentokrát projednávala. Zúčastnilo se jí čtrnáct zástupců oblastních svazů, scházely pouze tři regiony, hlas měli také tři členové správní rady.

Nejzásadnějším bodem jako obvykle bylo schvalování rozpočtu Asociace malého fotbalu České republiky pro rok 2022, proti jehož návrhu se nikdo nevyslovil a byl přijat.

Další zásadní bod valné hromady se týkal představení nového dodavatele sportovního vybavení, kterým se stala společnost Energy Support. Ta distribuuje zboží italské značky Macron. Valné hromady se zúčastnil jednatel společnosti Martin Veselý, jenž spolu s prezidentem asociace Matějem Hornem a členem správní rady Filipem Judou podepsali čtyřletou smlouvu o spolupráci.

Zástupcům valné hromady postupně předložily zprávy o fungování ředitelé jednotlivých úseků, například za IT a marketingový Jan Pinkava, který rovněž vystoupil se zprávou jako CEO asociace, kroky sportovně-technického úseku zase přiblížil jeho ředitel Petr Brejla. Zprávu o hospodaření přednesl předseda Dozorčí a revizní komise Asociace malého fotbalu České republiky Zdeněk Burýšek.

Prezident Světové federace malého fotbalu Filip Juda ozřejmil plán mezinárodních akcí, také předložil vizualizaci stadionu pro Superligu malého fotbalu a prezentoval případovou studii Malého fotbalu Brno ke zvýšení členské základny mládeže oblastních svazů.

Valná hromada také vzala na vědomí termíny konání vrcholných akcí českého malého fotbalu. Superfinále se uskuteční 25. června v Boskovicích a Český národní pohár 9. července v Plzni.