Obsazujeme úseky lidmi, kteří v našem sportu něco dokázali, říká ředitel Brejla

28/11/2021, 21:30ObecnéMalý FotbalAutor: Jaroslav Kára

Praha – Je tím mužem, pod jehož vedením se do současné podoby rozrostla Superliga malého fotbalu. A dohlíží také na vznik nových projektů Asociace malého fotbalu České republiky. Petr Brejla se stal členem správní rady a v nové organizační struktuře zastává pozici sportovně-technického ředitele.

Co si pod touto funkcí můžeme představit?

Mám na starosti veškeré sportovní dění a všechny sportovní úseky v rámci asociace.

Jako sportovně-technický ředitel máte na starosti mimo jiné řízení soutěží, k tomu jste vytvořil i nový úsek. Jakou má úlohu a jak bude fungovat?

Ano, zřídil a obsadil jsem sportovně-technický úsek, který bude fungovat dle jasných metodických pokynů rozdělených do jednotlivých sportovně-technických sekcí. Osobně musím říct, že jsem za tento model velmi rád, protože je to vlastně poprvé v historii malého fotbalu, kdy konečně začínáme přemýšlet o sportovní části našeho sportu ve větším měřítku a dokážeme obsazovat jednotlivé úseky lidmi, kteří v našem sportu něco dokázali a získali přehled a zkušenosti.

Jaké jste si do něj vybral členy a co mají na starosti?

Jaroslav Pakosta jako bývalý mezinárodní rozhodčí je už stálicí a bude nadále působit v úseku komise rozhodčích jako její šéf. Stanislav Bejda jako úspěšný trenér reprezentace bude mít na starosti kompletní šéftrenérskou činnost na úrovni reprezentačních výběrů a zároveň bude vykonávat funkci šéfa licenční komise trenérů. Asi nejflexibilnějším novým členem bude Tomáš Zeman, který bude koordinátorem projektů a asi nejbližším kolegou mým a Jana Pinkavy. Zároveň bude mít na starosti rozvoj mládežnických kategorií a koordinaci práce klubů a oblastních svazů. Od této pozice si velmi slibuji, protože ve spojení s marketingovým a obchodním úsekem asociace můžeme velmi pozitivně ovlivnit možnosti našich členů.

Je s tím spojené i větší vzdělávání trenérů a rozhodčích?

Ano, na tyto dvě sekce momentálně klademe velký důraz a já osobně na ně silně tlačím. Proto do naší struktury přichází Standa Bejda a již dříve přišel Jarda Pakosta. Právě pracujeme na zcela nových systémech školení a udělování licencí trenérům a rozhodčím. Od 1. září 2022 budou muset mít všichni trenéři reprezentace, Superligy, Superligy U23 a všichni rozhodčí Asociace malého fotbalu nové licence. Pro obě sekce proběhne školení a licenční řízení v rámci Českého národní poháru 2022 v Plzni. Bez nich nebudou moci vykonávat v novém ročníku svou činnost. Dále rozšíříme možnosti získání licencí na oblastních úrovních.

K Superlize malého fotbalu mužů a hráčů do 23 let přibudou v dohledné době další soutěže, o jaké půjde?

Na celostátní úrovni spouštíme kategorii U20, žen, veteránů, vysokých a středních škol. Český národní pohár zůstává zachován, tam jen hledáme jiné možnosti mezinárodní nadstavby, protože ta dosavadní je drahá a neodpovídající. Samostatným eventem bude nově i firemní liga, ke které zatím vznikají představy.

Počítáte, že některé začnou už na jaře v testovacím módu?

Nejprve jsme počítali s tím, že všechny nové soutěže zařadíme do termínové listiny od ročníku 2022/2023, ale nakonec po zjištěném zájmu některé spustíme v pilotním režimu už v tomto ročníku formou kvalifikací s následným postupem do Superfinále 2022.

Všechny soutěže mají postupem času mít vrchol při Superfinále?

Ano, toto je naprosté dogma od samého začátku. Už samotné Superfinále 2021 bylo takto koncipováno, ale do toho přišla epidemie.

Použijete i na ostatní soutěže osvědčený model z mužské Superligy malého fotbalu?

Tak bylo by to krásné, ale protože jsme amatérský sport, tak si myslím, že je to nereálné. Navíc naše ambice v tuto chvíli ani takové nejsou. Chceme jít cestou pozvolné evoluce, která nebude mít zásadní vliv na fungování našich klubů a svazů. Jde o to, aby malý fotbal byl zajímavý a příjemný sport bez velkých finančních a časových nároků.

Vidíte v ženských nebo mládežnických soutěžích potenciál, který pomůže většímu rozvoji malého fotbalu u nás?

Je potřeba upřesnit, že mládežnické, ženské i ostatní soutěže na oblastních úrovních už dávno fungují a my teď přidáváme možnost konfrontace na úrovni celostátní. Například u žen jsme momentálně svědky poměrně velkého zájmu a mládežnickou kategorii jsme si ověřili spuštěním Superligy U23. Ta konkrétně se velmi projevila i v dospělé Superlize.

Stanovil jste si časový plán, kdy mají všechny nové soutěže naplno fungovat?

Žádný plán neexistuje, jdeme cestou poptávky. Ale na Superfinále 2022 se už představí finalisté ve více kategoriích, než tomu bylo letos. Samozřejmě pokud to epidemiologická situace dovolí a budeme schopni odehrát kvalifikace.

Zároveň jste nově také člen správní rady asociace, přineslo vám zvolení nové povinnosti?

Ne, to určitě ne, protože veškerou odpovědnost teď převzal CEO Jan Pinkava a jeho organizační struktura. Správní rada má teď funkci pouze schvalovací, nikoliv řídící. Jen si člověk musí dávat pozor, pro co hlasuje, protože někdy navrhované body nekorespondují s činností pracovní skupiny.