Prezident Horn: Přeji si, aby současné překážky byly zase další cestou dopředu

06/01/2023, 00:44ObecnéMalý FotbalAutor: Jaroslav Kára

Praha – Ujal se vedení Asociace malého fotbalu České republiky v dubnu 2021. Tedy v době, kdy dění po celém světě stále významně ovlivňovala koronavirová pandemie. Ani po jejím ustoupení si prezident asociace Matěj Horn však nemůže příliš oddechnout. Na sport stejně jako na jiné oblasti života doléhá válka na Ukrajině, energetická krize. Přesto se se svými spolupracovníky snaží nadále vylepšovat produkty českého malého fotbalu. „Moc bych si pro rok 2023 přál, aby malofotbalové prostředí postoupilo zase dopředu,“ vyhlíží Horn.

Prezident Asociace malého fotbalu České republiky Matěj Horn.
Prezident Asociace malého fotbalu České republiky Matěj Horn.

Skončil rok 2022, jaký byl pro Asociaci malého fotbalu České republiky?
Rok 2022 byl pro asociaci po dvou covidových letech jistým vrácením do normálu. Samozřejmě covidové roky zanechaly v některých oblastech významné ztráty týmů. Naopak produkty asociace, tedy jak Superliga včetně Final Four i Český národní pohár, se podařilo opět udělat o něco kvalitnější.

Co považujete za největší úspěch uplynulého roku?
To, že se podařilo malý fotbal nejen udržet na sportovní mapě v oblastech, ale je zde i díky dalším věkovým kategoriím mládeže určitý příslib jeho dalšího rozvoje. Téma stabilizace a rozvoje oblastí bude určitě jedním z klíčových témat roku 2023.

Čeho jste naopak chtěli dosáhnout, ale nepovedlo se to?
Jako zásadní neúspěch lze určitě považovat nenalezení dalšího významného zdroje financování malého fotbalu na úrovni asociace. I přes několik interních workshopů a konferencí ve sportovním marketingu jsme zatím nedokázali najít vhodnou cestu. Určitě bude nutné posílit audiovizuální stránku prezentace malého fotbalu, ale i v této oblasti jsme zatím nenašli finální řešení. Testovali jsme nové kamerové systémy, zatím bohužel jejich kvalita neumožňuje jednoduché využití nejen v Superlize, ale ani v oblastech.

Na to navazují i vize do roku 2023, co je klíčový cíl malého fotbalu v novém roce?
Bohužel bude klíčové opět včasné zajištění financování aktivit AMF. Národní sportovní agentura však prošla personálním zemětřesením a tato nestabilita prostředí bude mít určitě dopad na fungování AMF. V současné chvíli vedeme velmi intenzivní debatu, jakým způsobem se může asociace vydat, a je více než pravděpodobné, že k tomuto tématu se budou muset vyjádřit i oblastní svazy. Předpokládám tedy, že bude svolána valná hromada, abychom si řekli, kam se má malý fotbal dále ubírat. Jinak cíle a vize jsou stále stejné a určitě chceme postupně naplnit strategii, kterou máme schválenou.

Výkladní skříní českého malého fotbalu je reprezentace. Na červnovém Euru vypadla ve čtvrtfinále, ale realizační tým jste podrželi. Proč jste se tak rozhodli?
Osobně jsem se byl na mistrovství Evropy v Košicích podívat a že se nám nepodařilo postoupit do bojů o medaile, je určitě po tučných medailových letech dílčí sportovní neúspěch. Nejsme však přesvědčení, že je to nějaká zásadní tragédie. Podařilo se začlenit nové tváře do reprezentačních výběrů, a to je i se stabilitou realizačního týmu určitě dobrý základ, abychom příště byli opět úspěšnější. S realizačním týmem jsme i uzavřeli smluvní vztahy, tak abychom se příště mohli opět ucházet o přední příčky, třeba již na blížícím se vrcholu roku 2023, a tím určitě bude mistrovství světa. Věříme, že stabilita prostředí je pro další úspěch tou nejlepší cestou.

Na přelomu října a listopadu 2023 hostí mistrovství světa Spojené arabské emiráty. Co může šampionát a případný úspěch přinést malému fotbalu a s čím budete spokojení v podání českého národního týmu?
Mistrovství světa bude opět klíčovou událostí pro celou malofotbalovou veřejnost. A doufám, že nejen pro ni. Určitě máme opět nejvyšší ambice, ale hlavně chceme, aby se nejen hráči v reprezentaci, ale celá malofotbalová veřejnost naším výkonem bavila. Pokud se podaří opět realizačnímu týmu vytvořit tu správnou chemii, tak i ten sportovní úspěch určitě přijde. Jako obvykle doufáme, že se případný úspěch odrazí i v dalším rozvoji malého fotbalu v České republice a snad se jej podaří již konečně přetavit i v nová obchodní partnerství.

Ze Superligy malého fotbalu se stala sledovaná soutěž a její organizace má stále vyšší úroveň. Kam byste ji chtěli ještě posunout, přidat další týmy?
Superliga je opravdu již zavedeným produktem. Určitě hledáme cesty pro její větší ekonomickou soběstačnost, a to bude důležitějším cílem pro rok 2023 než její další rozšíření. Kvalita a vyrovnanost výkonů jednotlivých účastníků nám dávají určitě výbornou zpětnou vazbu, že tento produkt má smysl dále pilovat a to nejen po stránce fungování jednotlivých týmů, ale i v otázkách souvisejících – na úrovni manažerů týmů, trenérů, rozhodčích i delegátů. Na tom všem systémově sportovní úsek AMF pracuje a i vysoké bodové hodnocení ze strany sportovní agentury ukazuje, že určitě jdeme po správné cestě.

S novou vizuální identitou malého fotbalu výrazně pokročil také proces sjednoceného informačního systému. Jak daleko je jeho zavedení až do oblastních svazů a co vývoj mobilní aplikace?
Jan Pinkava (CEO asociace – pozn. red.) ve spolupráci s agenturou 2Score a technologickými dodavateli odvedl velký kus práce. Na úrovni AMF je již systém plně nasazen a postupné zapojování oblastních svazů je příslibem, že budeme mít brzy jednotný informační prostor. Mobilní aplikaci ještě ladíme, chceme ji však již brzy uvést do malofotbalového prostředí.

Alfa a omega jsou finance. Jak jste daleko s hledáním dalšího zdroje financování, což jste si dal za cíl při nástupu do funkce prezidenta asociace?
Ano, financování aktivit AMF je dlouhodobě největším problémem. Bohužel tento cíl se stále nedaří posunout významně dopředu. I prostředí potenciálních partnerů je po covidu spíše skeptické k výraznému investování do sportu. Zatím jsme se k žádnému finálnímu modelu, který by byl životaschopný, nedopracovali. Bohužel i mé pracovní vytížení je určitě jednou z příčin tohoto neúspěchu. I proto významně uvažujeme o širší diskusi s oblastními svazy, protože tato nejistota je pro nás doslova černou můrou. Možnosti, které jsou v úrovni veřejných prostředků, s sebou nesou nutnost velmi aktivní role nejen na půdě Národní sportovní agentury, ale i dotčených orgánů jako ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ministerstva financí, krajů a podobně. Toto je bohužel cesta, která vyžaduje aktivní zapojení celého managementu AMF, a to bude předmětem velké diskuse v asociaci.

Chtěl jste být spíš mužem v pozadí, který jen dohlíží na správné fungování asociace. Daří se vám to?
Moje pasivní role v pozadí se naplnit po stránce pracovní podařila. Mé časové vytížení ani jinou roli tvořit neumožňuje. Nicméně jak uvádím výše, je aktuálně velmi klíčové si říci, jak můžeme postupovat dále dopředu. Bohužel nemohu říci, že by fungování AMF bylo zalito sluncem. Spíše se nám stále vracejí stejné problémy a jejich spojovacím článkem jsou peníze a nedospělost mezinárodních struktur malého fotbalu. Bude určitě velmi vážnou otázkou, jak chceme nebo můžeme postoupit dopředu. Mám pocit, že situace se dostává do bodu, kdy jen být v pozadí nebude cestou, ale bohužel i já mám každý den jen 24 hodin a tedy bude otázkou, kudy se můžeme nebo chceme dále vydat. Čeká nás tedy velmi vážná debata a určitě ji chci zrealizovat co nejdříve.

Co byste na závěr popřál lidem okolo malého fotbalu do roku 2023?
Moc bych si pro rok 2023 přál, aby malofotbalové prostředí po nutné diskusi postoupilo zase dopředu. Nečeká nás určitě lehkých nejbližších pár měsíců. Byl bych však rád, aby ty současné překážky, které musíme vyřešit, byly zase další cestou dopředu. Nebude to jednoduché a pevně věřím, že se rozhodneme správně, a to ku prospěchu našeho sportu. Ten si to pro svou historii a úspěchy zaslouží. Všem členům, hráčům, rozhodčím, trenérům a činovníkům na všech úrovních a strukturách přeji maximálně úspěšný rok 2023, hlavně hodně zdraví, trochu toho sportovního štěstí a v osobním životě překonání veškerých obtíží, které nám v ekonomické i bezpečností situaci doba bohužel přináší.