V Dlouhé Lhotě se konala valná hromada Asociace malého fotbalu České republiky

24/05/2023, 22:14ObecnéMalý FotbalAutor: Jaroslav Kára

Dlouhá Lhota – Zasedání valné hromady Asociace malého fotbalu České republiky patří každý rok ke klíčovým událostem a v tom letošním jej hostila 14. května Dlouhá Lhota. Na programu měla několik tradičních bodů, bez nichž by chod asociace nemohl fungovat.

Valná hromada na svém zasedání schválila:

 • vyúčtování rozpočtu za rok 2022
 • zprávu dozorčí a revizní komise o hospodaření AMF ČR a Agentury AMF za rok 2022
 • účetní závěrky AMF ČR a Agentury AMF za rok 2022
 • schválila rozpočet AMF ČR na rok 2023 a zároveň odsouhlasila možnou úpravu rozpočtu +/- 10 % prostřednictvím rozhodnutí správní rady, v případě významnější změny rozpočtu správní rada svolá mimořádnou valnou hromadu
 • schválila určení výše členských příspěvků na rok 2023

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu CEO AMF ČR od posledního zasedání valné hromady
 • zprávu sportovně-technického úseku AMF ČR
 • zprávu IT a marketingového úseku AMF ČR
 • zprávu Jana Pinkavy k vyhodnocení plnění strategie AMF ČR pro roky 2020 – 2025
 • prezentaci Filipa Judy k výstavbě superligových stadionů malého fotbalu
 • informaci o doporučení začlenit do stanov AMF ČR změnu související se změnami v rámci antidopingových pravidel
 • informace Petra Brejly k pořádání Českého národního poháru v roce 2023, který se bude konat 8. 7. 2023 v Ostravě, předpokládaným místem konání ČNP v roce 2024 je Příbram
 • informace Petra Brejly k pořádání Superfinále malého fotbalu 2023, které se bude konat 24. 6. 2023 v Českém Dubu, předpokládaným místem konání Superfinále malého fotbalu v roce 2024 je opět Český Dub
 • informace k mezinárodním akcím v roce 2023: EMF Liga mistrů se uskuteční v termínu 6. – 9. září 2023 v Rumunsku (Oradea), EMF Liga mistrů (Masters) se uskuteční v termínu 8. – 10. září 2023 v Rumunsku (Oradea), EMF EUROCUP se uskuteční v termínu 13. – 17. září 2023 v Bulharsku (Sunny Beach), mistrovství světa mužů se uskuteční v termínu 26. října – 4. listopadu 2023 ve Spojených arabských emirátech (Ras Al Khaimah)

Příští zasedání valné hromady Asociace malého fotbalu České republiky se bude konat v dubnu 2024 v Olomouci. Přesný termín konání bude včas oznámen.